O DOGHOPE

DOGHOPE je největší online platforma, prioritně zaměřená na adopci psů, která spojuje tisíce milovníků zvířat se sítí organizací zachraňujících zvířata v celé zemi a za jejími hranicemi. Spolu s vámi najdeme domov pro každého domácího mazlíčka, který jej potřebuje. DOGHOPE je adresář zvířat bez domova a záchranných organizací, které je nabízejí k adopci. Přesnost a úplnost informací zobrazených na stránce není zaručena. I když se informace pravidelně aktualizují a snažíme se, aby byly všechny informace co nejpřesnější, vždy se doporučuje zavolat do konkrétní záchranné organizace, která o zvíře pečuje, abyste se ujistili, že je stále dostupné. Je výhradní odpovědností osoby, která si prohlíží tuto stránku, aby si před provedením jakékoli akce ověřila přesnost a úplnost informací na ní obsažených.
Je důležité, aby každé zvíře bylo ihned po adopci důkladně vyšetřeno veterinárním lékařem. Nemůžeme zaručit zdraví nebo temperament zvířete nabízeného k adopci. Nemůžeme komplexně hodnotit ani schvalovat praktiky jakékoli záchranné organizace nebo jednotlivce nabízejícího zde zvíře k adopci.
Nejsme zodpovědní za žádné škody nebo ztráty vyplývající z používání jakýchkoli informací obsažených na této webové stránce. Za zvířata, adoptovaná nebo uvedená na DOGHOPE nesou výhradní odpovědnost záchranné organizace nebo jednotlivci a/nebo adoptující strana.
DOGHOPE nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli zranění osob nebo za škody na majetku způsobené kterýmkoli nabízeným zvířetem. DOGHOPE nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli příčinu, řízení, nároky, soudní spory nebo jiné požadavky, které mohou vzniknout v důsledku výše uvedeného zranění nebo škody na majetku, ať už vzniknou jakkoli.